ZONNESTROOM

Wat is zonnestroom?

Zonnestroom is stroom opgewekt door zogenaamde PV zonnepanelen. Deze panelen leveren stroom aan het elektriciteitsnetwerk in huis. Wat u opwekt en verbruikt hoeft u niet van de energiemaatschappij af te nemen. Indien er meer wordt geproduceerd dan u verbruikt kunt u deze te veel geproduceerde stroom terugleveren aan het net. Voor uw te veel geproduceerde stroom tot een maximum van 5.000 kWh ontvangt u van uw elektriciteitsleverancier een teruglevergoeding die gelijk is aan het variabele deel van uw elektriciteitsprijs. Deze bedraagt voor particulieren medio 24 cent per kWh.

Prijsdoorbraak zonnepanelen

Het opwekken van stroom via zonnepanelen is niet nieuw en gebeurt reeds jaren. Het afgelopen jaar zijn de prijzen van zonnepanelen drastisch gedaald, zelfs tot wel 50% ten opzichte van prijzen minder dan 2 jaar geleden. Investeren in zonnepanelen is goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee. De stroom die u zelf kunt opwekken met zonnepanelen is inmiddels goedkoper dan de grijze stroom die u van uw energieleverancier afneemt.

Deze prijsdoorbraak heeft vooral te maken met de beëindiging van de Duitse subsidieregeling voor zonnestroom. Hierdoor komt er tijdelijk extra aanbod op de Nederlandse markt beschikbaar. Deze prijzen zullen waarschijnlijk niet verder zullen dalen en misschien weer stijgen, doordat de overcapaciteit inmiddels wordt afgebouwd, anti-dumping maatregelen in de VS en de EU worden afgekondigd en omdat de vraag in de Noord- en Zuid-Amerika's en Azië sterk groeit.

Stijgende Energieprijzen

Wereldwijd stijgen al jaren de energieprijzen. Een vat North Sea Brend olie kostte in maart 1990 ongeveer $18,65 in februari 2013 kost een vat $118. Dit is een stijging over de afgelopen 23 jaar van gemiddeld 8,5% per jaar!

Het patroon voor de elektriciteitsprijzen voor de Nederlandse consument is iets lager, maar vergelijkbaar. In het eerste kwartaal van 1997 kostte 1.000 kWp €95, in het eerste kwartaal van 2013 is dit bedrag opgelopen tot €220. Ondanks de economische recessie blijven de energieprijzen stijgen.

De mondiale voorraad fossiele brandstoffen is nu eenmaal beperkt. Indien de energieprijzen de komende 15 jaar deze ontwikkeling zouden voortzetten, dan kost een vat olie in 2027 circa $450 en een kWh kost u dan €720. Uw energiekosten stijgen waarschijnlijk tot 2,5 a 3,5 keer de huidige prijsniveaus.

[+] Lees verder. . . .