Besparingscalculator

Wat gaat u produceren?

Wij helpen u graag bij het bepalen van de energiebesparing die u gaat realiseren uitgaande van uw specifieke situatie.

De opbrengst die u per jaar kunt verwachten kunt u eenvoudig berekenen. U vermenigvuldigt het vermogen van het zonnestroomsysteem met 0,85. Hieruit volgt de gemiddelde jaaropbrengst in kWh onder ideale omstandigheden wat betreft positionering van de panelen t.o.v. de zon.

Met behulp van onderstaande instralingsstralingstabel kunt u de jaaropbrengst van de zonnepanelen voor uw situatie bepalen. Dat doet u door de opbrengst onder ideale omstandigheden te vermenigvuldigen met het rendementsgetal hieronder dat op uw situatie betrekking heeft.Nadat u het optimale rendement heeft berekend en vermenigvuldigd met het rendementsgetal uit bovenstaande tabel, heeft u de productie die u op jaarbasis mag verwachten. Dit getal vermenigvuldigt u met het tarief en daaruit volgt de opbrengst in euro's.

Opbrengst Zonnepanelen

De opbrengst van uw zonnepanelen is afhankelijk van de oriëntatie van uw dakvlak ten opzichte van de zon en de hellingshoek van uw dakvlak.

U vermenigvuldigt:
vermogen x
0,85 x (instraling Nederland)
rendementsgetal x (zie tabel)
electratarief (kWh)
= Totale opbrengst/besparing

Wij begeleiden u graag bij het berekenen van uw potentiële opbrengst.